Strona Główna > Aktualności > Informacje transportowe > CTL Logistics Liderem Transportu Szynowego 2012

CTL Logistics Liderem Transportu Szynowego 2012

[ 27 Listopad 2012 ] Drukuj
CTL Logistics Liderem Transportu Szynowego 2012

CTL Logistics rozbił bank nagród VI Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Transportu Szynowego 2012”, organizowanego przez Forum Transportu Szynowego oraz magazyn „Transport i Komunikacja”. Jako jedyna firma zwyciężył w dwóch z ośmiu kategorii konkursowych. Uroczystość uhonorowania zwycięzców odbyła się podczas konferencji „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce” 15 listopada 2012 roku w Warszawie.

Od sześciu lat o tytuł Lidera Transportu Szynowego mogą ubiegać się firmy i instytucje, które swoją działalnością, usługami lub produktami zasłużyły w danym roku na szczególne wyróżnienie i naśladowanie, przyczyniając się do rozwoju bezpieczeństwa, wzrostu efektywności lub promocji transportu szynowego w Polsce. Nagrody przyznawane są w ośmiu kategoriach (samorząd, przewoźnik, infrastruktura, tabor szynowy, logistyka i spedycja, bocznica kolejowa, telematyka, zabytki i turystyka). CTL Logistics zdobył nagrodę w dwóch kategoriach: bocznice kolejowe oraz logistyka i spedycja.

W kategorii „bocznice kolejowe” Grupa CTL doceniona została za kompleksowość usług w zarządzaniu bocznicami kolejowymi oraz obsłudze ruchu manewrowego dla wielu firm przemysłowych i operatorów logistycznych.

- Na każdą z nagród, jakie zdobywa nasza firma pracuje zawsze cały sztab specjalistów, którzy korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy potrafią wdrażać nowoczesne i efektywne systemy zarządzania. Dzięki CTL Logistics nasi klienci mogą koncentrować się na swojej podstawowej działalności. Z tej współpracy odnoszą wiele korzyści m.in. obniżenie kosztów funkcjonowania bocznic, przenoszenie na CTL wszelkich obowiązków związanych z utrzymaniem taboru czy infrastruktury. Naszych partnerów wyręczamy także we wszelkich sprawach formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem bocznic.– mówi Jacek Bieczek, Prezes Zarządu CTL Logistics.

Druga kategoria, w jakiej Grupa CTL zdobyła nagrodę to „logistyka i spedycja”. Flagowe przedsięwzięcia, które zdecydowały o wygranej to: uruchomiony w 2012 roku specjalny pociąg Baltic Express, dedykowany armatorowi Maersk umożliwiający m.in. przewóz intermodalny towarów importowanych z rynków azjatyckich oraz rozpoczęcie ciągłej działalności jednego z najnowocześniejszych terminali przeładunkowych na przejściu granicznym pomiędzy Polską a Białorusią - Kuźnica Białostocka/Bruzgi.

Oba przedsięwzięcia wpisują się w logistyczną ofertę Grupy CTL tzw. usług „szytych na miarę” i dają klientom firmy nowe możliwości wykorzystania stworzonych przez CTL kanałów dystrybucyjnych na linii Północ-Południe oraz Wschód-Zachód Europy.

Komentarze

XsxLEzPCyAjuZfVQv

29 Kwiecień 2013

Mejouf , [url=http://tdynehgbfypd.com/]tdynehgbfypd[/url], [link=http://litkwebnqhjq.com/]litkwebnqhjq[/link], http://tddpbmuvesou.com/

ujbSpMXoOroESA

27 Kwiecień 2013

AvFYaq , [url=http://rsgvjbttmbwn.com/]rsgvjbttmbwn[/url], [link=http://qqkjximxbdrl.com/]qqkjximxbdrl[/link], http://jgonauswfltk.com/

LbEYuDhWRMsjORv

24 Kwiecień 2013

... ப ர ய ர ன அச ச ழ த த ச ர த ர த தத த ன ல ப ற ற ப ர ம நன ம ய எவர உணர ந த ள ள ர இல ல ய , இன ற கண ன ய ல தம ழ ப பயன பட த த ம ந ம உணர ந த ர க க ற ம . //கண ன பயன ப ட ல இந த ச ர த ர த தங கள ந ச சயம உதவ ய கத த ன இர ந தன. த ண எழ த த க கள re-use ச ய வத என பத ம கப ப ர ய ச தகம ன அம சம த ன . ஆன ல அச ச ழ த த க கள அளவ க க உதவ யத என பத சந த கம த ன . 'க 'அல லத 'ன ' என ற எழ த த ந ம ச ம க க ம ப ழ த அத 'க ' அல லத 'வ ' என ற எழ த த எட த த க க ள ள ம இடத த ய எட த த க க ள க றத . வட வ ஒர ங க ண ப ப (standerdisation) இங க ப ற மளவ ற க உதவ ச ய யவ ல ல . Unicode என ற அழ க கப பட ம ஒர ங க ற அம ப ப ல தம ழ க க 128 ந ல கள அள த த ர க க றத . தம ழ எழ த த க கள ம த தம 247; வடம ழ எழ த த க கள ய ம ச ர த த 313; (தகவல கள ல ப ழ ய ர ப ப ன ச ட ட க க ட ட ங கள . த ர த த க க ள க ற ன ). ஆகவ உய ர ம ய எழ த த க கள க ட ட ழ த த க கள கத த ன (combination of characters) ச ம க க ம ட ய ம . இதன ல என ன த ங க (demerits)? தம ழ த தகவல கள , கட ட ர கள ப ன றவற ற ச ம க க ம ப ழ த அத க இடம எட த த க க ள க ன றத . த வ ந க ர ல ப ய ல (devanaagiri spcirt) வழங கப பட ம மற ற ம ழ கள ன ஹ ந த , சமஸ க ர தம , த ல ங க , கன னடம , மல ய ளம ப ன றவ 500 எழ த த க கள க க ம ல ப ழங க க ன றன. க ற ந த எழ த த வட வங கள க க ண ட தம ழ ம ழ கண ன பயன ப ட ட ல அட யக க ட ய பலன கள இன ன ம அட யவ ல ல என ற த ன த ன ற க றத . இதற க ண ட ன ஒர த ர வ இர க க றத .தல ப ப வ ட ட வ க த ரம வ லக வ ட ட ன ? எழ த த ச ரம ப ப வ வ தம நட ப ற றத ல இத ய ம ச ர த த ப ன ன ட டம க இட ட வ ட ட ன . தகவல ப ழ ய ர ப ப ன மன ன க கவ ம .

xsnOceWAmNS

22 Kwiecień 2013

You are so awesome for hpeling me solve this mystery.


Dodaj Komentarz