Strona Główna > Aktualności > Drogi i Infrastruktura transportowa > Infrastruktura kolejowa na opolszczyźnie - dzisiaj i w przyszłości

Infrastruktura kolejowa na opolszczyźnie - dzisiaj i w przyszłości

[ 25 Styczeń 2011 ] Drukuj
Infrastruktura kolejowa na opolszczyźnie - dzisiaj i w przyszłości

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zbigniew Szafrański przedstawił w Opolu perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa opolskiego. W konferencji uczestniczyli m.in.: wojewoda, wicemarszałek województwa, prezydent Opola oraz samorządowcy z Opolszczyzny.

Wystąpienie prezesa zawierało informacje nt finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wysokości środków i ocenę stanu technicznego linii kolejowych. Omówiona została sieć linii z uwzględnieniem inwestycji z wykorzystaniem środków UE oraz inwestycji odtworzeniowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła mapa linii zagrożonych wyłączeniem z eksploatacji ze względu na pogarszający się stan techniczny. Posiadane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środki, pozwalają na pokrycie tylko 20 % potrzeb utrzymania i naprawy torów.

Teraz jest dobra pora, aby wiedząc co nas czeka do 2013 r., rozważyć ujęcie w kolejnym Regionalnym Programie Operacyjnym wybranej linii. – powiedział Zbigniew Szafrański Wicemarszałek Tomasz Kostuś stwierdził, że obecnie nie może deklarować ujęcia w RPO projektów związanych z infrastrukturą kolejową. Ponadto omawiano perspektywy standardu utrzymania linii: Opole – Kluczbork, Opole – Nysa, Opole – Brzeg. Poruszono sprawę poprawy obsługi podróżnych na stacji Opole Gł. Zainteresowanie budził stan obiektów inżynieryjnych.

Pytano o uwzględnienie polaczenia Opola z przyszłą siecią kolei dużych prędkości. Wymieniono m.in. poglądy na temat możliwości uzyskania szybszego połączenia Opola z Warszawą przez Częstochowę oraz modernizacji linii E 30 z Opola do Katowic.

Na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle – Gliwice musimy się wycofać ze zbyt ambitnych decyzji dostosowania linii do 200 km/h. Modernizacja do 160 km/h będzie w perspektywie 2014 – 2020. informował prezes PKP PLK S.A. Obecnie, aby usprawnić połączenie Opola z Górnym Śląskiem będzie rewitalizacja linii z Opola do Katowic przez Strzelce Opolskie.

W spotkaniu uczestniczył wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, który wykazał zainteresowanie organizacją miejskiego systemu transportu zbiorowego z wykorzystaniem linii kolejowych. Ten temat sygnalizował również zastępca prezydenta Opola Arkadiusz Wiśniewski, który podkreślił potrzebę niezbędnej współpracy z PKP PLK S.A. przy organizacji komunikacji w mieście.

 

źródło: www.plk-sa.pl


Dodaj Komentarz