Strona Główna > Aktualności > Informacje logistyczne > Rozpoczął się Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

Rozpoczął się Program Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej

[ 26 Styczeń 2012 ] Drukuj
Brak zdjęcia

Poczta Polska uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników. Do końca 2012 roku może z niego skorzystać 2300 osób. To pierwszy tego typu program w historii Spółki.

Program skierowany jest do tych osób, które w przypadku ewentualnego odejścia z firmy mogą pozyskać środki z funduszu ubezpieczeń społecznych, korzystając z uprawnień przedemerytalnych. W drugiej kolejności mogą z niego skorzystać pracownicy likwidowanych i przekształcanych jednostek lub komórek organizacyjnych. Pracownicy, którzy chcieliby wziąć udział w programie mogą to zrobić do końca marca tego roku.

Na ostateczny kształt PDO mogli mieć wpływ wszyscy pracownicy, którzy opiniowali program poprzez różne kanały komunikacji wewnętrznej.

- Strategia Poczty Polskiej do 2015 roku zakłada zwiększenie przychodów z najbardziej perspektywicznych rynków: usług bankowo – ubezpieczeniowych, paczkowych i logistyki – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. - Firma wdrożyła nową, nastawioną na sprzedaż strukturę i wprowadza nowe produkty. Jeżeli będziemy rozwijać sprzedaż tak jak jest to w planach, prawdopodobieństwo głębokiej redukcji zatrudnienia będzie mniejsze. Jednak mimo tych działań nie dla wszystkich osób uda się znaleźć pracę w Poczcie - dodaje.

Według Jerzego Jóźkowiaka, wprowadzenie PDO może pomóc zmniejszyć negatywne skutki wprowadzenia w Spółce koniecznych zmian, tak by firma mogła stać się silnym i skutecznym graczem na uwolnionym rynku.

Pracownicy Poczty Polskiej objęci programem otrzymają odprawy obliczane na zasadach ustawowych oraz dobrowolne odszkodowania wypłacane przez firmę.

Wysokość odpraw na zasadach ustawowych zależy od stażu pracy w Poczcie Polskiej i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie - staż krótszy niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie - staż od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie - staż ponad 8 lat.

Wysokość dobrowolnego odszkodowania, które będzie wypłacane razem z odprawą jest również uzależniona od stażu zawodowego w PP:

  • dwumiesięczne wynagrodzenie - staż krótszy niż 6 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie - staż od 6 do 16 lat,
  • czteromiesięczne wynagrodzenie - staż ponad 16 lat.

Długoletni pracownicy Poczty Polskiej mają więc szansę na odprawę w wysokości siedmiomiesięcznego wynagrodzenia, a dodatkowo mogą otrzymać jeszcze miesięczne wynagrodzenie, jeżeli zgłoszenie do programu nastąpi w terminie 14 dni od daty obowiązywania regulaminu dobrowolnych odejść (od 23 stycznia br.).

Poczta Polska w ciągu najbliższych czterech lat zamierza przeznaczyć dodatkowo ponad 750 mln zł na nowy system wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników - głównie sprzedażowe, obsługi klienta i menedżerskie. Największa część wydatków przeznaczona będzie na wprowadzenie atrakcyjnych systemów motywacyjnych oraz premii za wyniki. Działania te wpłyną na polepszenie jakości obsługi Klienta w placówkach PP.

Zgodnie z kierunkami strategicznymi Poczty Polskiej do 2015 roku, Spółka zamierza zbudować konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo-finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi Klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo - finansowych oraz logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach pocztowych. 


Dodaj Komentarz