Strona Główna > Katalog Firm > WIncanton
Pełna nazwa: Wincanton Polska Sp. z o.o.
Kraj: Polska
Województwo: Mazowieckie
Ulica: Kolejowa 1
Miasto: 05-500 Piaseczno
Nr telefonu: +4822 611 60 00
FAX: +4822 611 60 01
Imię i nazwisko prezesa: Jarek Król
Zasięg działania: Krajowy i Międzynarodowy

Opis:

Wincanton to wiodący w Europie twórca i dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw. Firma zatrudnia w Europie 28 000 osób. Roczne przychody wynoszą ponad 2,18 mld funtów/2,47 mld euro. Firma oferuje szeroki zakres usług, dzięki którym Klienci mogą zoptymalizować swoje operacje logistyczne na poziomie lokalnym, krajowym i regionalnym.

Wincanton koncentruje się na osiągnięciu doskonałości operacyjnej. Stale dąży do przywództwa w zakresie oferowania najwyższej wartości i doskonałych produktów dzięki dokładnemu zrozumieniu potrzeb nabywców. W rezultacie firma oferuje rozwiązania, które pozwalają Klientom skoncentrować się na podstawowej działalności. Potrzeby Klientów w zakresie magazynowania są zaspokajane za pomocą rozwiązań dedykowanych, współużytkowanych oraz sieci magazynów, zaś w ramach usług transportowych, firma wykorzystuje transport drogowy, kolejowy, morski lub intermodalny.

Wśród Klientów firmy znajduje się wiele wiodących firm na świecie. Wincanton posiada doświadczenie w zakresie obsługi wielu branż, w tym motoryzacyjnej, chemicznej, dóbr konsumpcyjnych, budowlanej, obronnej, spożywczej, zaawansowanych technologii, przemysłu, energetyki, branży naftowej oraz handlu detalicznego.

drukuj

Lokalizacja firmy