Strona Główna > Aktualności > Bezpieczeństwo w TSL > Żywność pełna robaków i amunicja zatrzymane na Podkarpaciu przez Służbę Celną

Żywność pełna robaków i amunicja zatrzymane na Podkarpaciu przez Służbę Celną

[ 16 Listopad 2012 ] Drukuj
Żywność pełna robaków i amunicja  zatrzymane na Podkarpaciu przez Służbę Celną

Podczas kontroli nadanego z USA do Polski kontenera funkcjonariusze Oddziału Celnego w Mielcu wykryli niezdatną do spożycia żywność a także amunicję.

Do zdarzenia doszło 9 października 2012 w Mielcu, gdzie do odprawy w Oddziale Celnym dostarczony został nadany w USA kontener. W kontenerze znajdowały się towary, nadawane do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski.

Funkcjonariusze Służby Celnej po weryfikacji przedstawionych do odprawy dokumentów oraz dokonanej analizie ryzyka wytypowali do kontroli 40 spośród 344 paczek znajdujących się w kontenerze. Wśród kontrolowanego towaru znajdowała się m.in. żywność. Przeprowadzona w dalszej kolejności rewizja celna potwierdziła trafne typowanie paczek do kontroli.. Przez foliowe opakowania ryżu, płatków owsianych oraz rodzynek funkcjonariusze dostrzegli… robaki.

Służba Celna natychmiast powiadomiła Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu. Po przeprowadzonej kontroli sanitarnej Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że zatrzymane produkty żywnościowe nie spełniają wymogów Rozporządzenia 178/202 Parlamentu Europejskiego i tym samym nie mogą być wprowadzone na rynek. W kontrolowanych paczkach funkcjonariusze Służby Celnej wykryli także produkty pochodzenia zwierzęcego bez wymaganych dokumentów weterynaryjnych, o czym niezwłocznie powiadomili powiatowe służby weterynaryjne. Przeprowadzona kontrola Powiatowego Inspektora Weterynarii zakończyła się wydaniem decyzji zakazującej wprowadzenia do obrotu tego towaru.

Gdyby nie skuteczne działania mieleckich celników, na terytorium Polski mogły zostać wprowadzone patogeny i wirusy wywołujące zakaźne choroby zarówno u ludzi jak i zwierząt. Obecnie cała partia zatrzymanej żywności zabezpieczona jest w magazynie celnym i pozostanie tam do czasu zakończenia postępowania zmierzającego do utylizacji tych produktów.

Podczas kontroli kontenera uwagę celników wzbudziła jeszcze jedna przesyłka, która zgodnie z dokumentami przedstawionymi do kontroli miała zawierać używaną odzież. Funkcjonariuszy zaniepokoiła jednak waga paczki, która odbiegała od średniej wagi pakunku zawierającego tego typu towary. Okazało się że zamiast używanej odzieży w przesyłce znajduje się 260 sztuk amunicji, urządzenie do produkcji i regeneracji amunicji czy substancja będąca prekursorem do produkcji amunicji. Tym razem o znalezisku celnicy powiadomili organy ścigania a sam towar trafił do policyjnego magazynu.

 

źródło: Służba Celna


Dodaj Komentarz